śliwka

śliwka (Prunus)należy do rodzaju roślin drzewiastych i jest członkiem

Strona 9 z 9