pleśń winogron

choroba pleśni (pleśń) lub mączniak rzekomy winogron jest uważana za

monilioza

czynnikiem sprawczym takiej choroby grzybowej jak monilioza,

liść

liść (Tortricidae lub Olethreutidae) jest członkiem rodziny motyli,

strup

strup jest chorobą zakaźną, która stanowi duże zagrożenie dla wielu

szara zgnilizna

zarówno dzikie, jak i uprawiane rośliny są podatne na porażkę szarej

czarne plamienie

istnieją różne patogeny czarnej plamki, które atakują różne rośliny.

rozpiętość

rozpiętości (Geometridae), zwane także geodetami― to rozległa rodzina

piłowanie

prawdziwe piłowanie to rodzina błonkoskrzydłych owadów siedzących,

biała zgnilizna

choroba białej zgnilizny, zwana także sklerotyniozą, jest najczęściej

pchła krzyżowa

pchła krzyżowa (Phyllotreta crusiferae) lub pchła kapuściana to owad

Strona 2 z 3