Wołek

chrząszcz ryjkowiec (Curcullionidae), zwany także słoniem, jest

czarne plamienie

istnieją różne patogeny czarnej plamki, które atakują różne rośliny.

rozpiętość

rozpiętości (Geometridae), zwane także geodetami― to rozległa rodzina

robak korzeniowy

istnieją rodzaje wełnowców, które są w stanie karmić się częściami

strup

strup jest chorobą zakaźną, która stanowi duże zagrożenie dla wielu

choroba mozaikowa

mozaika jest jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób wywoływanych

biała zgnilizna

choroba białej zgnilizny, zwana także sklerotyniozą, jest najczęściej

piłowanie

prawdziwe piłowanie to rodzina błonkoskrzydłych owadów siedzących,

szara zgnilizna

zarówno dzikie, jak i uprawiane rośliny są podatne na porażkę szarej

monilioza

czynnikiem sprawczym takiej choroby grzybowej jak monilioza,

Strona 2 z 3